lnwshop logo

#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน

#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน
#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 1#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 2#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 3#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 4#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 5#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 6#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 7#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 8#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 9#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 10#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 11#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 12#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 13#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 14#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 15#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 16#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 17#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 18#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 19#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 20#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 21#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 22#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 23#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 24#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 25#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 26#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 27#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 28#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 29#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 30#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 31#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 32#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 33#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 34#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 35#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 36#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 37#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 38#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 39#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 40#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 41#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 42#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 43#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 44#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 45#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 46#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 47#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 48#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 49#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 50#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 51#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 52#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 53#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 54#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 55#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 56#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 57#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 58#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 59#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน thumbnail 60
หมวดหมู่ บ้านพักตากอากาศ
ราคาปกติ 43,000,000.00 บาท
ลดเหลือ 39,900,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
#ขายบ้านเดี่ยวชะอำหัวหิน โครงการ Boulevard Tuscany(บูเลอวาร์ด ทัสคานี)เฟอร์เกรดAAAโซนติดทะเล ราคาถูกกว่าโครงการ ขายด่วน
 

 
*** รายละเอียด Boulevard Tuscanyบูเลอวาร์ด ทัสคานี หัวหิน กรุณาชมvdoด้วยครับ ***
+Type LIVORNO Zone มีเพียง15 ยูนิตเท่านั้น ริมทะเล
+ 3ห้องนอน Built in ครบทุกห้อง เห็นวิวภูเขาด้วย
+ 4ห้องน้ำ อุปกรณ์ครบ
+ 1ห้องแม่บ้าน
+ 1รับแขก
+ 1โซนทานอาหาร
+ 1ครัวใน 1ครัวปิด
+ 1 ห้องเก็บของ
+ ขนาด 80ตรว ใช้สอย266 ตรม 
+ บ้าน 2ชั้น 
+ ทิศใต้
+ จอดรถในบ้าน 2คัน
+ บ้านเลขที่ 855/186
+ บ้านปี มิถุนายน58 ย้ายเข้าภายหลัง
+ ที่ดินกว้าง 22ม ลึก35ม
+1 สระว่ายน้ำส่วนตัว ยาว9-10เมตร กว้าง3เมตร(โดยประมาณ)
 
***ตำแหน่งบ้าน Boulevard Tuscanyบูเลอวาร์ด ทัสคานี หัวหิน ***
เข้าไปจนสุดโครงการ ริมทะเลในโซน livorno บ้านจะอยู่หลังที่2 จากริมทะลซ้ายมือ เลขที่ 855/186
 
*** แถมตกแต่งบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมอยู่ที่Boulevard Tuscanyบูเลอวาร์ด ทัสคานี หัวหิน ***
 โซฟา+ โต๊ะกลาง
 เตียงนอน พร้อมโต๊ะข้างเตียง
 ชุดโต๊ะทำงาน
 แชนเดอร์เรีย
 ตู้เก็บของต่างๆ
 ตู้เสื้อผ้า
 ชั้นวางtv + tv 32นื้ว
 ชุดโต๊ะเครื่องแป้ง
 ม่าน 2ชั้น
 แอร์  6 ตัว 24000btu
 ชุด pantry kitchen+เตา+hood+microwave
 เครื่องซักผ้า 10โล 1 ตัว
 เครื่องทำน้ำอุ่นครบ
 !และอีกมากมาย กรุณาชมvdoครับ!
 
*** สิ่งอำนวยความสะดวกของ Boulevard Tuscanyบูเลอวาร์ด ทัสคานี หัวหิน  ***
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการอาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ตลอด 24 ชม., Clubhouse 2 ชั้น บนเนินเขา 
พร้อมฟิตเนส และสระว่ายน้ำลอยฟ้า(ที่ชั้น2), Beach Front Swimming Pool สระว่ายน้ำติดชายหาดริมทะเล, สวนสวยและชายหาดส่วนตัว, 
พื้นที่พักผ่อนที่ทำเป็น Tuscany Beach Front Pool Garden ริมทะเล เฉพาะ Livorno Zone ด้วยภายใต้แนวคิดในการออกแบบ
จากเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ 4 บรรยากาศ จาก 4 เมือง แห่งแคว้นทัสคานี ทั้งยังสามารถพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ด้วยคลับเฮ้าส์ ส่วนกลาง 
ฟิตเนส และสระว่ายน้ำลอยฟ้าที่ขอบสระอยู่ระดับเดียวกับขอบฟ้า หรือจะไป สัมผัสใกล้ชิดเกลียวคลื่นกับ Beach Front Swimming Pool 
อีกทั้งยังสามารถเดินพักผ่อน ฟังเสียงคลื่นเลียบชายหาดยาวถึง 78 เมตร ได้ทุกเวลลาที่คุณต้องการ... พบกับดินแดนที่ทั้งโลกหลับฝันถึงที่นี่
 
*** ข้อมูลโครงการ บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน***
Boulevard Tuscanyชะอำ-หัวหิน บ้านตากอากาศติดทะเลชะอำจาก SC Asset บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน ตั้งอยู่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สร้างบนเนื้อที่ทั้งหมด 52-1-77 ไร่ พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 144 ตารางเมตร จนถึง 266 ตารางเมตร โครงการระดับพรีเมียม บ้านเดี่ยวติดทะเล 
ที่เนรมิตขึ้นภายใต้แนวคิดแบบแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี ทุกพื้นที่ความสุขเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศ และทัศนียภาพอันสวยงาม บนเนินเล่นระดับห้อมล้อมด้วย
สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 4 เมืองแห่งแคว้น ทัสคานี เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตในวันพักผ่อนอย่างรื่นรมย์มีระดับ และเป็นส่วนตัวในทุกวินาที...ที่นี่
 
฿฿฿ ขายด่วนครับ  39.9 ล้านบาท ฿฿฿
฿฿฿ พร้อมจบ ลดได้ทันที ฿฿฿
 
#รับฝากอสังหาฯทุกประเภท #รับฝากขายบ้าน #รับฝากขายคอนโด #รับฝากขายที่ดิน #รับฝากขายอพาร์ทเม้นท์ 
#ขายบ้านไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น#
#รับcoอสังหาๆทุกประเภท win win ตรงตรง #
#ผมทำเรื่องสินเชื่อให้ลูกค้าคนสำคัญ...ฟรีทุกรายการครับ#
#ถ้าคุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน ลองฝากขายกับผมดูสิครับ#
 
call now = 098-789-9524 
line now = famousproperty
facebook = famousproperty
website = www.famousproperty.biz
 
#ขายboulevardtuscanyหัวหิน #boulevardtuscanyหัวหิน #boulevardtuscanyชะอำ-หัวหิน  #ทัสคานีซีบีช #บูเลอวาร์ดทัสคานี #บ้านพักชะอำหัวหิน #ติดสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย#ขายทัสคานีหัวหิน #บู เลอ วา ร์ ด ทั ส คา นี tuscany hua hin pool villa#บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอำ-หัวหิน boulevard tuscany cha am-hua hin อำเภอ ชะอำ เพชรบุรี#บ้านตากอากาศหัวหิน #บ้านตากอากาศ SCAsset #บ้านตากอากาศชะอำ #บ้านติดทะเลบูเลอวาร์ดทัสคานี #บูเลอวาร์ดทัสคานีชะอำหัวหิน,บู เลอ วา ร์ ด ทั ส คา นี ชะอำ หัวหิน ขาย,บ้าน เดี่ยว บางกอก บู เลอ วา ร์ ด,หมู่บ้าน บู เลอ วา ร์ ด ชะอำ,บู เลอ วา ร์ ด หัวหินหมู่บ้าน บู เลอ วา ร์ ด หัวหิน,บางกอก บู เลอ วา ร์ ด หัวหิน,Bulevard Tuscany Bulevard Tuscany Cha Am - Hua Hin,Bulevard Tuscany ชะอำ - หัวหิน Boulevard Tuscanyบูเลอวาร์ด ทัสคานี หัวหิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์การค้าใบหยก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม50,680 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด36,316 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านfamousproperty by neng
famousproperty by neng
รับฝาก ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน.คอนโด.ที่ดิน.อพาร์ทเม้นท์.อสังหาฯทุกประเภท(ขายฟรี.ขายไว.ขายไม่ได้ไม่ต้องจ่าย)
เบอร์โทร : 0987899524
อีเมล : mr.tsn789@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก