lnwshop logo

#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน

#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน
#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 1#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 2#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 3#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 4#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 5#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 6#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 7#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 8#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 9#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 10#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 11#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 12#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 13#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 14#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 15#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 16#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 17#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 18#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 19#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 20#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 21#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 22#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 23#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 24#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 25#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 26#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 27#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 28#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 29#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 30#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 31#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 32#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 33#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 34#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 35#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 36#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 37#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 38#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 39#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 40#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 41#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 42#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 43#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 44#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 45#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 46#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 47#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 48#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 49#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 50#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 51#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 52#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 53#ขายอาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ราชเทวี 2คูหา 3 ชั้น เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน thumbnail 54
หมวดหมู่ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว
ราคาปกติ 50,000,000.00 บาท
ลดเหลือ 33,000,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 8 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
Tags : ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ถนนพญาไท ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์Airport Link ราชปรารภ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ Airport Link พญาไท ขาย/ ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์ราชปรารภ ขายตึกแถว/อา, อาคารพาณิชย์ ประตูน้ํา, อาคารพาณิชย์ พญาไทย, อาคารพาณิชย์ ใกล้อนุเสารีย์ชัย, อาคารพาณิชย์, ขาย ด่วน อาคาร พาณิชย์ ประตูน้ำ, อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ 1, ขาย อาคาร พาณิชย์ ด่วน ราชเทวี, อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ ตกแต่ง, ราคา ตึกแถว ประตูน้ำ, การ อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ, ตึกแถว ถนนราชปรารภ, ตึกแถว ปทุมวัน, ขาย ตึกแถว ปทุมวัน, ตึกแถว พญาไท, ตึกแถว ติดถนนใหญ่, ตึกแถว ทำเลทอง, บ้านประตูน้ำ, อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร, อาคารพาณิชย์ ตกแต่งร้านอาหาร, เซ้งร้านอาหาร, ขายร้านอาหาร ถนนราชปรารภ, ขายร้านอาหาร ประตูน้ำ, ขายมินิมาร์ท ประตูน้ำ, ขายร้านค้า ประตูน้ำ, ขายร้านค้า ราชเทวี, ขายร้านค้าถนนราชปรารภ, ขายหน้าร้าน ประตูน้ำ, ขายร้านค้า ติดถนนใหญ่, ขายร้านอาหาร, มักกะสัน, ขายร้านอาหาร ใกล้อนุเสาวรีย์ชัย, ขายตึกแถว ร้านค้า, ขายตึกแถวข้าง อินทราสแควร์ ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ ย่าน ปทุมวัน / พญาไท / ราชเทวี / ประตูน้ำ / มักกะสัน #บริการรับฝากขาย#เช่า#ลงทุน#ขายฝาก#มองหา#ที่ดินใน#บ้าน#ที่ดิน#อสังหาฯ #ขายด่วน #ขายถูก #ซื้อขาย#บ้าน

ขาย อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) ประตูน้ำ (เขตราชเทวี) 2คูหา 3 ชั้น  เกือบติด Airport Link ทำเลดีมากย่านประตูน้ำ กทม  ทำเลค้าขาย คนเดินผ่านตลอด ราคาถูกที่สุดในระแหวกเดียวกัน

ตึกตอนนี้ได้มีผู้เช่าแล้ว ขายพร้อมผู้เช่าได้ราคาดีมากกก และ ตึกได้ทำการปรับปรุงใหม่ด้วย

 

***รายละเอียดตัวตึก***

เป็นตึก 3 ชั้น ติดกัน 2 คูหา เนื้อที่คูหาละ 12.3 ตรว แต่ละคูหากว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 150ตรม/คูหา ที่อยู่ 417-419 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ตึกถูกทำเป็นร้านอาหารมี 3ห้องนอน มีห้องน้ำ(ปัจจุบันไม่มีผู้เช่าแล้ว)แต่สภาพตัวตึกจะต้องทำการตกแต่งซ่อมแซมใหม่ ทำเลดีมากติดถนนใหญ่ ใกล้ Indra square(อินทรา สแควร์) 

ใกล้โรงแรมอินทรา รีเจนท์ แทบจะติด airport link ใกล้โรงแรมใบหยกสกาย ขายรวมทั้งสองคูหา ราคาต่อรองได้เลยคับ เอาที่จบ ต้องการขายด่วนเท่าไรเสนอได้คับ

 

***สถานที่สำคัญใกล้เคียง ตัวเลขระยะรัศมีบนพิกัดแผนที่ใกล้เคียง***

MRT / BTS / APL

510 ม.(BTS) ชิดลม

630 ม.(BTS) พญาไท

660 ม.(BTS) ราชเทวี

690 ม.(BTS) สยาม

840 ม.(BTS) สนามกีฬาแห่งชาติ

840 ม.(BTS) เพลินจิต

850 ม.(BTS) ราชดำริ

870 ม.(BTS) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

 ***ศูนย์การค้า***

140 ม.เดอะ แพลตทินัม แฟชั่นมอลล์

270 ม.พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า

300 ม.บิ๊กซี ราชดำริ

370 ม.เซ็นทรัลเวิลด์

410 ม.เกสรพลาซ่า

500 ม.เอราวัณ แบงค์ค็อก

510 ม.อัมรินทร์ พลาซ่า

560 ม.เซ็นทรัล ชิดลม

630 ม.สยามพารากอน

640 ม.เซ็นทรัล เอ็มบาซซี่

660 ม.คิงพาวเวอร์ คอมเพล็กซ์

670 ม.เดอะ ปอร์ติโก้

680 ม.ดิจิตอล เกตเวย์

 

***สถานศึกษา***

410 ม.โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

540 ม.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

600 ม.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โรงพยาบาล / สถานพยาบาล

360 ม.โรงพยาบาลเจตนิน

380 ม.โรงพยาบาลพญาไท 1

700 ม.โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

 

***สถานที่ใกล้เคียง***

ใกล้ Airport Rail Link - ราชปรารภ (ประมาณ 0.2 กม.)

ใกล้ประตูน้ำเซ็นเตอร์ (ประมาณ 0.3 กม.) 

ใกล้ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (ประมาณ 0.4 กม.) 

ใกล้ โรงพยาบาลพญาไท1 (ประมาณ 0.5 กม.) 

ใกล้ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาประตูน้ำ (ประมาณ 0.5 กม.) 

ใกล้ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ (ประมาณ 0.5 กม.) 

ใกล้สถานีรถไฟมักกะสัน (ประมาณ 0.6 กม.) 

ใกล้บิ๊กซี ราชดำริ (ประมาณ 0.7 กม.) 

ใกล้โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ (ประมาณ 0.7 กม.) 

ใกล้โรงพยาบาลเจตนิน (ประมาณ 0.7 กม.) 

ใกล้โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (ประมาณ 0.8 กม.) 

ใกล้โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ (ประมาณ 0.8 กม.) 

ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ (ประมาณ 0.8 กม.)

ใกล้อิเซตัน (ประมาณ 0.8 กม.) 

ใกล้Airport Rail Link - พญาไท (ประมาณ 0.8 กม.)

ใกล้ BTS พญาไท

 

 

฿฿฿ ขายเพียง 43 ล้านบาท พร้อมค่าโอน ฿฿฿

 !!! ลดอีกรอบเหลือ 41 ล้านบาท !!!

!!! ลดอีกรอบเหลือ 33 ล้านบาท !!!

***รับฝาก หาซื้อขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน อพาร์ทเม้นท์ อสังหาฯทุกประเภท ((( ฟรี )))*** 

***ขายไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

***รับ co-broker อสังหาๆ ทุกประเภทเพื่องานที่สำเร็จ***

***พร้อมดำเนินการเรื่องสินเชื่อ...ฟรี...ทุกขั้นตอน***

***คุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน*** 

 

facebook >>> famousproperty

call >>> 098-789-9524 

line >>> famousproperty

chat now >>> http://line.me/ti/p/%40tpl5852i

website >>> www.famousproperty.biz

inbox >>> www.facebook.com/messages/famousproperty

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ถนนพญาไท ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์Airport Link ราชปรารภ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ Airport Link พญาไท ขาย/

ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์ราชปรารภ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ราชเทวี ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS พญาไท ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์ราชเทวี ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS 

ราชเทวี ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์รางน้ำ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ราชดำริ ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS ราชดำริ ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS สยาม ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์ปทุมวัน ขาย/

ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS ชิดลม ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์BTS สยาม ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์สยาม ขายตึกแถว/อาคารพาณิชย์หลังสวน ขาย/ให้เช่าตึกแถว/อาคารพาณิชย์ชิดลม ขายตึกแถว/

อาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ขายด่วน อาคารพาณิชย์ประตูน้ำ ตึกแถวประตูน้ำ ติดถนนราชปรารถ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ถนนราชปรารภ,อาคารพาณิชย์ ประตูน้ํา,อาคารพาณิชย์ พญาไทย,อาคารพาณิชย์ ใกล้อนุเสารีย์ชัย,อาคารพาณิชย์,

ขาย ด่วน อาคาร พาณิชย์ ประตูน้ำ, อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ 1,ขาย อาคาร พาณิชย์ ด่วน ราชเทวี,อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ ตกแต่ง,ราคา ตึกแถว ประตูน้ำ,การ อาคาร พาณิชย์ ย่าน ประตูน้ำ,ตึกแถว ถนนราชปรารภ,

ตึกแถว ปทุมวัน,ขาย ตึกแถว ปทุมวัน,ตึกแถว พญาไท,ตึกแถว ติดถนนใหญ่,ตึกแถว ทำเลทอง,บ้านประตูน้ำ,อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร,อาคารพาณิชย์ ตกแต่งร้านอาหาร,เซ้งร้านอาหาร,ขายร้านอาหาร ถนนราชปรารภ,

ขายร้านอาหาร ประตูน้ำ,ขายมินิมาร์ท ประตูน้ำ,ขายร้านค้า ประตูน้ำ,ขายร้านค้า ราชเทวี,ขายร้านค้าถนนราชปรารภ,ขายหน้าร้าน ประตูน้ำ,ขายร้านค้า ติดถนนใหญ่,ขายร้านอาหาร,มักกะสัน,ขายร้านอาหาร ใกล้อนุเสาวรีย์ชัย,

ขายตึกแถว ร้านค้า,ขายตึกแถวข้าง อินทราสแควร์ ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ ย่าน ปทุมวัน / พญาไท / ราชเทวี / ประตูน้ำ / มักกะสัน

#บริการรับฝากขาย#เช่า#ลงทุน#ขายฝาก#มองหา#ที่ดินใน#บ้าน#ที่ดิน#อสังหาฯ #ขายด่วน #ขายถูก #ซื้อขาย#บ้าน#คอนโด#ที่ดิน #นายหน้า#ขายบ้าน #คอนโด #คอนโดมือสอง

#บ้านมือสอง #บ้านใหม่มือสอง  #ทาวน์เฮ้าส์มือสอง #บ้านมือสอง#ทาวน์เฮ้าส์ราคาถูก #รับฝากซื้อขายบ้านที่ดินคอนโด #รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ฟรี#บ้านมือสองราคาถูก #ลงโฆษณาขายบ้านได้ฟรี

#นายหน้า#ขาย บ้าน#รับ ฝาก ขาย บ้าน#บ้าน เดี่ยว ราคา ถูก#ซื้อ บ้าน#ประกาศ ขาย ที่ดิน ฟรี#ทาวน์ เฮ้า ส์ มือ สอง#ประกาศ ขาย บ้าน#ขาย คอน โด#คอน โด มือ สอง#บริษัท รับ ฝาก ขาย บ้าน

#คอน โด ใกล้ รถไฟฟ้า#เว็บ ขาย บ้าน#ฝาก ขาย บ้าน ฟรี#คอน โด ราคา ถูก#ฝาก ขาย คอน โด#คอน โด กรุงเทพ#ประกาศ ขาย คอน โด#คอน โด มือ สอง ราคา ถูก#คอน โด พร้อม อยู่#ขาย ดาวน์ คอน โด#คอน โด ขาย

#ต้องการ ขาย บ้าน#บ้าน เดี่ยว มือ สอง ราคา ถูก#ตัวแทน ขาย บ้าน#คอน โด มือ สอง กรุงเทพ#นายหน้า ขาย คอน โด#คอน โด มือ 2#รับ ขาย บ้าน#บริษัท ฝาก ขาย บ้าน#ฝาก ขาย ที่ดิน ฟรี#รับ ฝาก ขาย คอน โด

#โฆษณา ขาย บ้าน ฟรี#คอน โด ติด bts#คอน โด รถไฟฟ้า#ขาย บ้าน เดี่ยว ราคา ถูก#บ้าน พร้อม ที่ดิน ราคา ถูก#คอน โด โครงการ ใหม่#คอน โด ใหม่ พร้อม อยู่#บ้าน ทาว เฮ้า มือ สอง#ฝาก ขาย คอน โด ฟรี

#ลง ประกาศ ขาย คอน โด ฟรี #เว็บ ขาย ที่ดิน ฟรี #บ้าน เดี่ยว มือ 2#ประกาศ ขาย บ้าน มือ สอง พัทยา#ลง ประกาศ ขาย บ้าน มือ สอง#ประกาศ ขาย บ้าน มือ สอง ฟรี#บ้านเดี่ยวราคา 2 ล้าน#ซื้อ บ้าน มือ สอง pantip

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์การค้าใบหยก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม50,777 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด36,383 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านfamousproperty by neng
famousproperty by neng
รับฝาก ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน.คอนโด.ที่ดิน.อพาร์ทเม้นท์.อสังหาฯทุกประเภท(ขายฟรี.ขายไว.ขายไม่ได้ไม่ต้องจ่าย)
เบอร์โทร : 0987899524
อีเมล : mr.tsn789@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก