lnwshop logo

ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ

ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ
ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 1ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 2ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 3ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 4ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 5ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 6ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 7ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 8ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 9ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 10ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 11ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 12ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 13ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 14ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 15ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 16ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 17ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 18ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 19ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 20ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 21ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 22ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 23ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 24ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 25ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 26ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 27ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 28ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 29ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 30ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 31ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 32ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 33ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น 20.9ตร.ว. หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่ 3นอน 3น้ำ thumbnail 34
หมวดหมู่ ทาวน์โฮม+ทาวน์เฮาส์
ราคาปกติ 4,990,000.00 บาท
ลดเหลือ 4,750,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

ขาย ทาวน์เฮ้าส์มือสอง  หมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า

 ติดถนนราชพฤกษ์ ติด the walkราชพฤกษ์ สภาพไม่เคยอยู่  2ชั้น 20.9ตร.ว.

 3นอน 3น้ำ 

 

ตั้งอยู่บนทำเลสวยในซอยเชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 5 (นครอินทร์) และถนนราชพฤกษ์ คุณสามารถเดินถึงศูนย์การค้าเดอะวอล์ค เป็นทาวน์โฮมที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านเดี่ยว

ใกล้วงเวียนพระราม 5 เข้าไปในซอยด้านหลังเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์นิดเดียวประมาณ 50 เมตร ทางเข้าของโครงการอยู่ติดกับทางเข้าห้าง สามารถเดินไปได้ง่าย ๆ 

เดินทางสะดวกด้วยถนนหลายสาย ถนนราชพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, ถนนสิรินธร, และถนนรัตนาธิเบศร์ ขับรถสู่ใจกลางกรุงเทพได้ง่ายๆ ด้วยสะพานพระราม 5, สะพานพระราม 7, 

และสะพานกรุงธนบุรี  มีระบบความปลอดภัย มีกล้องcctv 30 จุดทั่วโครงการ, รปภ. ตลอด24ชั่วโมง, Access card สำหรับลูกบ้านเข้า-ออกโครงการ, ประตูเหล็กเปิด-ปิดอัตโนมัติิ, 

สัญญาณกันขโมยระบบ Magnetic & shock Sensor, รั้วโครงการสูง 3 เมตร,และมี คลับเฮาส์ Fitness สระว่ายน้ำ และสนามเด็กเล่น

 

***รายละเอียดขายบ้านมือ2 วิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ***

อยู่ ซ.2 เข้าไปอยู่ขวามือ เลขที่333/23 แบบบ้าน 2ชั้น มี 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ หน้ากว้าง 5.5 เมตร  20.9ตร.ว พื้นที่ใช้สอย 122 ตรม ความสูงของแต่ละชั้นคือชั้น 1 สูง 2.8 เมตรส่วนชั้น 2 สูง  2.6 เมตร ทิศเหนือ หน้าบ้านไม่ชนใคร

มีเกาะกลางกั้น กว้างขวางไม่อึดอัด บ้านใหม่ไม่เคยอยู่ อุปกรณ์พร้อม เคาน์เตอร์ครัว+อ่างล้างจาน , เครื่องปรับอากาศ , สุขภัณฑ์, ระบบสัญญาณกันขโมยราคาพิเศษ 

 

***เงื่อนไขโครงการหมู่บ้านวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ***

ทาวโฮม 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตร  พื้นที่ดิน 20.9 ตารางวา

ทาวโฮม 3 ชั้น  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร  พื้นที่ดิน 20.7 ตารางวา

ค่าส่วนกลาง 60 บาทต่อตารางวาต่อเดือน

 

***สิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านมือสองวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า *** 

•คลับเฮ้าส์ขนาด 2 ชั้น 

•สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกสระเด็ก-ผู้ใหญ่ ขนาด 25 x 15 เมตร 

•ห้องออกกำลังกาย ชั้น 2 ของ Club House 

•สวนสาธารณะ 

•สนามเด็กเล่น 

•เข้า-ออกโครงการด้วย Access Card 

•สัญญาณกันขโมย ระบบ Magnetic & Shock Sensor 

•ระบบ CCTV 30 จุดตามจุดตัดของซอยในโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

***สถานที่ใกล้เคียง หมู่บ้านมือ2วิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า ***

ซูเปอร์สโตร์ - โฮมโปร ราชพฤกษ์ (ประมาณ 0.2 กม.) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - วิลล่า มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ (ประมาณ 0.3 กม.) 

ห้าง - เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ (ประมาณ 0.5 กม.) 

สนามกอล์ฟ - สนามไดร์ฟบ้านสวนกอล์ฟ (ประมาณ 1.1 กม.) 

วิทยาลัย - วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ประมาณ 1.1 กม.) 

ห้าง - โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ (ประมาณ 1.6 กม.) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท็อปส์ มาร์เก็ต ราชพฤกษ์ (ประมาณ 1.6 กม.) 

โรงเรียน - โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 2 (ประมาณ 1.9 กม.) 

The Walk / Index Livingmall / Big C ราชพฤกษ์ – 100 เมตร

HomePro ราชพฤกษ์ – 200 เมตร

HomeWork ราชพฤกษ์ – 1.6 กม.

Tesco Lotus นครอินทร์ – 4.7 กม.

Tesco Lotus บางใหญ่ – 5.9 กม.

The Circle ราชพฤกษ์ – 5.9 กม.

โรงพยาบาลเจ้าพระยา – 7.7 กม.

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – 8.5 กม.

Major ปิ่นเกล้า – 8.5 กม.

Tesco Lotus ปิ่นเกล้า – 8.8 กม.

โรงพยาบาลศิริราช – 11.4 กม.

 

review >>> http://www.homenayoo.com/vista-park-sathorn-pinklao/

google map >>> https://goo.gl/maps/NNV7nsQpkrQ2

 

฿฿฿ ขายบ้านมือสองวิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า เพียง 4.99ล้านบาท ฿฿฿ 

 ปรับราคาเหลือ 4.75ล้าน

***รับฝาก ซื้อขาย บ้าน,คอนโด,ที่ดิน,อพาร์ทเม้นท์,อสังหาฯทุกประเภท(((ฟรี)))*** 

***ขายไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

***รับ co-brokerอสังหาๆ ทุกประเภทเพื่องานที่สำเร็จ***

***พร้อมดำเนินการเรื่องสินเชื่อ...ฟรี...ทุกขั้นตอน***

***คุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน*** 

 

facebook >>> famousproperty

call >>> 098-789-9524 

line >>> famousproperty

chat now >>> http://line.me/ti/p/%40tpl5852i

website >>> www.famousproperty.biz

inbox >>> www.facebook.com/messages/famousproperty

 

 

Tagged 

วิสต้า ปาร์ค ราชพฤกษ์ ,vista park สาทร ปิ่นเกล้า pantip, วิ ส ต้า ปาร์ค สาทร ปิ่น เกล้า ,ราคา บ้าน เดี่ยว ปิ่น เกล้า สาทร

วิสต้า ปาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า, ขาย วิ ส ต้า ปาร์ค สาทร ปิ่น เกล้า ,ราคา 3-5 ล้าน ,ทาวน์เฮาส์ ทำเล ปิ่นเกล้า บรมราชชนนี  

Vista Park Pinklao-Sathorn ,Vista Park สาทร- ปิ่นเกล้า ,วิสต้า ปาร์ค สาทร- ปิ่นเกล้า, ขายvista park,ขายวิสต้า พารค์ บ้านมือสองปิ่นเกล้า บ้านมือ2วิสต้า พาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์การค้าใบหยก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม50,777 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด36,383 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านfamousproperty by neng
famousproperty by neng
รับฝาก ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน.คอนโด.ที่ดิน.อพาร์ทเม้นท์.อสังหาฯทุกประเภท(ขายฟรี.ขายไว.ขายไม่ได้ไม่ต้องจ่าย)
เบอร์โทร : 0987899524
อีเมล : mr.tsn789@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก