lnwshop logo

ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร

ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร
ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 1ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 2ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 3ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 4ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 5ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 6ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 7ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 8ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 9ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 10ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 11ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 12ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 13ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 14ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 15ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 16ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 17ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 18ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 19ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 20ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 21ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 22ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 23ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 24ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 25ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 26ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 27ขายคอนโดมือสอง ซอยเรวดี A-Plus ถ.เรวดี ซ.18 โครงการ1 ถูกที่สุดในตึก เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร thumbnail 28
หมวดหมู่ คอนโด
ราคาปกติ 1,100,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,090,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
ประเภท สินค้ามือสอง
สภาพ ดีมาก (95-99 %)
อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tags : เอ พลัส คอนโด รัตนาธิเบศร์-ติวานนท์, ขายคอนโด เอพลัส1, ขาย a plus1, คอนโด a plus1รัตนาธิเบศร์, a plus condo เรวดี, คอน โด ให้ เช่า ซอย เรวดี, คอนโด ซอยเรวดี, คอน โด เรวดี เพลส นนทบุรี, A Plus Condo, คอนโด เรวดี นนทบุรี, คอนโด เรวดี 18, a plus condo pantip, คอนโดมือสองซอยเรวดี คอนโดมิเนียมๅ, รัตนาธิเบศร์ - บางใหญ่, รัตนาธิเบศร์ตอนต้น, A Plus รัตนาธิเบศร์ - ติวานนท์, A Plus รัตนาธิเบศร์ - ติวานนท์ A Plus, เรวดี A Plus, รัตนาธิเบศร์ เอ พลัส คอนโด, ขายคอนโดเมืองนนทบุรี, ขายคอนโดตลาดขวัญ, ขายคอนโดพระราม5, ขายคอนโดติวานนท์, #เอพลัสคอนโดรัตนาธิเบศร์ติวานนท์#ขายคอนโดเอพลัส1#ขายaplusเรวดี#ขายคอนโดaplus1รัตนาธิเบศร์#aplus condoเรวดี#คอนโดซอยเรวดี#คอนโดเรวดีเพลสนนทบุรี#apluscondo#คอนโดเรวดีนนทบุรี#คอนโดเรวดี18#aplus condo#คอน

ขาย คอนโด A-Plus   ถ.เรวดี ซ. 18 โครงการ1 !ขายถูกที่สุดในโครงการ !      เฟอร์ครบ ห้องใหม่ ทิศใต้ ชั้น7 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี ติวานนท์ และศูนย์ราชการห่างเพียง 250 เมตร ราคาพร้อมโอน สนใจจริงบอกมาเลยคับ พร้อมลดราคาพิเศษ

 

***คอนโดใหม่ โครงการ A Plus-condo ซอยเรวดี 18 จ.นนทบุรี (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า กระทรวงสาธารณสุข)***

ทำเลของโครงการ A Plus รัตนาธิเบศร์-ติวานนท์ อยู่ในซอยเล็กๆ ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่เป็นซอยที่มีศักยภาพสูงในการคมนาคม เพราะสามารถลัดเลาะออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนรัตนาธิเบศร์, ถนนติวานนท์และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี สำหรับของกินของใช้คงจะไม่ต้องห่วง เพราะซอยเรวดีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่กันมานาน ร้านรวงต่างๆมีเยอะแยะ หากินหาใช้ได้แน่นอน สภาพซอยเรวดี 18 ซึ่งเป็นซอยย่อยอีกทีนั้นดูพอใช้ได้ ช่วงกลางวันคึกคักหน่อยเพราะมีรถวิ่งผ่านใช้เป็นทางลัดตลอด ที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่ในระยะ 850 – 900 เมตร (สถานีกระทรวงสาธารณะสุข) หรือ 700 เมตรจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี

 

***รายละเอียดห้อง***

+ทิศใต้

+ขนาด 28.11 ตารางเมตร 

+ห้องอยู่ชั้น 7 ห้องอยู่ใกล้ห้องfitness 

+1 ห้องนอน/ 1ห้องน้ำ/ 1ห้องนั่งเล่น/ 1ห้องครัว/ 1ระเบียง/1จอดรถ

+เฟอร์ครบตามภาพ เตียง5ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน ชุดโซฟา 2แอร์ ตู้เย็น ชุดครัว ชุกโต๊ะทานข้าว ม่านกันแดด

+ความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า เพียง 69 ยูนิต (8 ชั้น)  ชั้นหนึ่งมีทั้งหมด 9 – 10 ห้อง

 

***สรุปสิ่งอำนวยความสะดวก***

ห้องออกกำลังกาย 1 ห้อง

ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว  

ที่จอดรถรวม 16 ช่อง ซ้อนคันได้ 22 คัน หรือ 30%

Free Wifi ที่ Lobby

ระบบ CCTV / Access Card

 

***การเดินทางเข้าออกคอนโดได้ถึง 4 เส้นทางหลัก*** 

- เข้าออกทางถนนเรวดี ซอย เรวดี 18 

- เข้าออกทางถนนติวานนท์ ซอย ติวานนท์ 1/1 , ติวานนท์ ซ. 3 ( พิทยนันท์ ) 

- เข้าออกทาง ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ. 3 

- เข้าออกถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี เดินทางสะดวกและใกล้ทางด่วน 

 

***ระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียง*** 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง - กระทรวงสาธารณสุข (ประมาณ 0.7 กม.) 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง - ศูนย์ราชการนนทบุรี (ประมาณ 0.7 กม.) 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง - ศรีพรสวรรค์ (ประมาณ 1.2 กม.) 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง - แยกติวานนท์ (ประมาณ 1.5 กม.) 

 

***สถานที่ใกล้เคียง*** 

 โรงเรียน - โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี (ประมาณ 0.4 กม.) 

 สวน/อุทยาน - อุทยานมกุฏรมย์สราญ (ประมาณ 0.9 กม.) 

 ห้าง - เอสพลานาดซีเนเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย (ประมาณ 1 กม.) 

 ห้าง - บิ๊กซี ติวานนท์ (ประมาณ 1 กม.) 

 โรงพยาบาล - โรงพยาบาลศรีธัญญา (ประมาณ 1.2 กม.) 

 ห้าง - บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2 (ประมาณ 1.2 กม.) 

 โรงเรียน - โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) (ประมาณ 1.2 กม.) 

 วิทยาลัย - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี (ประมาณ 1.3 กม.) 

 วิทยาลัย - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร (ประมาณ 1.3 กม.) 

 วิทยาลัย - วิทยาลัยนักบริหาร (ประมาณ 1.4 กม.) 

 โรงเรียน - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

 

google map>>> https://goo.gl/maps/dSCnzuR5sAN2

 

฿฿฿ ขายด่วนเพียง 1.1ล้านบาท ฿฿฿

 

 1,090,000.00 บาท

###รับฝาก ซื้อขาย บ้าน,คอนโด,ที่ดิน,อพาร์ทเม้นท์,อสังหาฯทุกประเภท(((ฟรี)))###

###ขายไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น###

###รับ co-brokerอสังหาๆ ทุกประเภทเพื่องานที่สำเร็จ###

###พร้อมดำเนินการเรื่องสินเชื่อ...ฟรี...ทุกขั้นตอน###

###คุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน###

 

facebook >>> famousproperty

call >>> 098-789-9524 

line >>> famousproperty

chat now >>> http://line.me/ti/p/%40tpl5852i

website >>> www.famousproperty.biz

inbox >>> www.facebook.com/messages/famousproperty

 

#เอพลัสคอนโดรัตนาธิเบศร์ติวานนท์#ขายคอนโดเอพลัส1#ขายaplusเรวดี#ขายคอนโดaplus1รัตนาธิเบศร์#aplus condoเรวดี#คอนโดซอยเรวดี#คอนโดเรวดีเพลสนนทบุรี#apluscondo#คอนโดเรวดีนนทบุรี#คอนโดเรวดี18#aplus condo#คอนโดมือสองซอยเรวดี#ขายคอนโดเมืองนนทบุรี#ขายคอนโดตลาดขวัญ#ขายคอนโดพระราม5#ขายคอนโดติวานนท์

 

 

 

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม42,783 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด29,768 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 ก.พ. 2561

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านfamousproperty by neng
famousproperty by neng
รับฝาก ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน.คอนโด.ที่ดิน.อพาร์ทเม้นท์.อสังหาฯทุกประเภท(ขายฟรี.ขายไว.ขายไม่ได้ไม่ต้องจ่าย)
เบอร์โทร : 0987899524
อีเมล : mr.tsn789@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก