lnwshop logo

#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด

#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด
#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 1#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 2#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 3#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 4#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 5#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 6#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 7#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 8#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 9#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 10#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 11#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 12#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 13#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 14#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 15#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 16#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 17#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 18#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 19#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 20#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 21#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 22#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 23#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 24#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด thumbnail 25
หมวดหมู่ ที่ดินเปล่า+ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา 225,000,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 30 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
#ขายที่ดินถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ อำเภอขุนตาลเส้น 1152 ติดริมแม่น้ำอิงยาว 2กม พัฒนาพื้นที่แล้ว เหมาะทำโครงการจัดสรร รีสอร์ท ทำเลดี สวย อากาศดีที่สุด 
 
***รายละเอียดที่ดิน ถนนสายเศรษฐกิจเชียงราย - เชียงของ***
1. โครงการริมอิง คันทรีคลับ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ทะเลหมอก และสายน้ำ ด้านหน้าติดแม่น้ำอิง ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ด้านหลังโอบล้อมด้วยทิวเขางามสลับซับซ้อน 
ปกคลุมด้วยสายหมอกบวกความเย็นสบายของอากาศเมืองหนาว ที่นี่จึงเป็นโครงการเดียวที่โดดเด่นทั้งทิวทัศน์ ทั้งภูมิอากาศ และทั้งรูปแบบที่สมบูรณ์ทางฮวงจุ้ย
2. โครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 59/1 บ้านน้ำอิง หมู่ 10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 46 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติ 49 กิโลเมตร 
และเพียง 600 เมตรจากถนนสายเศรษฐกิจ เชียงราย-เชียงของ ที่เชื่อมต่อกับเส้นทางท่าเรือเชียงของ เข้าเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4
จากอำเภอเชียงของ เชื่อมกับประเทศลาว และขยายถนนไปสู่ประเทศจีน ซึ่งที่แห่งนี้จะเจริญมากๆในอนาคตอันใกล้ 
3. นอกจากนี้โครงการริมอิง คันทรีคลับ ยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สามเหลี่ยมทองคำ ดอยแม่สลอง ดอยภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง น้ำตกภูซาง ฯลฯ 
4. โครงการฯ ทั้งหมดมีเนื่อที่ 383 ไร่ แบ่งเป็น 2 เฟส เฟส 1 ได้ทำการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีไฟฟ้า น้ำปะปา ถนนลาดยางอย่างดีกว้าง 12 เมตร และ 10 เมตร 
ได้แบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงละประมาณ 1 ไร่ ที่ดินทุกแปลงถูกออกแบบให้อิงแนบสายน้ำธรรมชาติ ไม่ว่่าจากแม่น้ำอิง ทะเลสาบ หรือ ลำธารน้อยใหญ่ พื้นที่บางส่วนได้ขายไปบ้างแล้ว 
คงเหลือเนื้อที่รวม 156 ไร่ (พร้อมพื้นที่รีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศสไตล์รีสอร์ท 6 หลัง)
5. เฟส 2 ได้ปรับพื้นที่ถมดินเรียบร้อย มีสระน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เฟส 2 มีเนื้อที่รวม 227 ไร่
6. ทั้งโครงการฯ มีพื้นที่ด้านหน้าติดแม่น้ำอิงยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านหลังเป็นวิวทิวเขางามสลับซับซ้อน ด้านหน้าโครงการมีซุ้มประตูคอนกรีต นอกนั้นมีรั้วโดยรอบบริเวณ
7. ขอเสนอขายยกโครงการทั้งหมดรวม 2 เฟส เนื้อที่ 383 ไร่ (156 + 227 ไร่) รวมทั้งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำปะปา ถนน ฟรีบ้านพักสไตล์รีสอร์ท 6 หลัง มั่นใจว่าผู้ซื้อถ้านำไปพัฒนาขายต่อ จะได้กำไรหลายเท่า
8. ที่ดินทั้ง 2 เฟส เป็นโฉนดพร้อมโอนได้ทันที ไม่ติดภาระใดๆ
9. ค่าใช้จ่ายการโอนรวมค่าภาษีทุกอย่างผู้ชื้อผู้ขายออกคนละครึ่ง  
10. ฉโนด 300 กว่าฉบับ แบ่งไว้แล้วทุกแปลง
 
***คำอธิบาย ที่ดินติดริมแม่น้ำอิงเชียงราย***
ถ้าดูจากในผังนี้จะเห็นมีเส้นแบ่งสีแดงอยู่ตรงกลางผังจากข้างบนลงมาข้างล่างฟังขวามือของเส้นสีแดงคือเฟส 1  ทั้งหมดมี 156 ไร่ 
แบ่งเป็นแปลงๆละประมาณ 1 ไร่. สีเหลืองคือที่ขายไปแล้วสีขาวคือที่ยังไม่ขาย. สีฟ้าคือน้ำ พื้นที่ที่ยังไม่ขายทั้งหมดมีประมาณ 100 กว่าแปลง
รวมเนื้อที่. 156ไร่ ส่วนฝั่งซ้ายมือที่เป็นแปลงใหญ่สีเขียวอ่อนยังไม่ได้เปิดขาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 227 ไร่. โฉนดแบ่งเป็นแปลงแปลงละ 1 ไร่เหมือนกัน
ฝั่งซ้ายมือนี้เราเรียกว่าเฟส 2 เพราะฉะนั้นเนื้อที่ทั้งหมดที่เหลือพร้อมขายคือ 156 ไร่ บวก 227 ไร่เท่ากับ 383 ไร่ เฟส 1 เรียกว่าพัฒนาแล้วเพราะมีถนนมีน้ำไฟพร้อม.
และมีบังกะโลแถมให้อีก 6 หลัง ส่วนเฟส 2 ถือว่ายังไม่พัฒนา ออกแบบแล้วแต่ยังไม่มีถนน ด้านล่างของผังที่เป็นเส้นสีฟ้าใหญ่ใหญ่คือแม่น้ำอิง. ที่แปลงนี้ทั้งหมดติดแม่น้ำอิงยาวถึง 2 กิโล
ส่วนด้านบนรอบด้านจะเป็นทิวเขาน้อยใหญ่เต็มไปหมด เรียกได้ว่าถูกหลักฮวงจุ้ยอย่างดี. หน้าน้ำหลังเขา ที่ดินเป็นรูปมังกร โฉนดทั้งหมดไม่ติดธนาคาร พร้อมโอนซื้อขายได้ตลอด
 
พิกัด --- 19.840520,100.216074
ตำแหน่ง --- อยู่ถนนเส้น 1152 (เชียงราย - เชียงของ) ตรงหลักกม.ที่ 46 อยู่เลยอำเภอพญาเม็งรายไปทางเทิงเพียง 5 กม
 
!!!หมายเหตุ!!! ภาพโครงการถ่ายเมื่อหลายปีที่แล้ว ภาพที่ดินคือภาพปัจจุบัน โครงการขายบางส่วน แต่ยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่ซื้อไปแล้วสามารถซื้อกลับคืนได้ รวมแปลงใหม่ได้
 
฿฿฿ ราคาขาย 225 ล้าน ฿฿฿
฿฿฿ #พร้อมจบ ลดได้ทันที# ฿฿฿
 
#รับฝาก #ขายบ้าน #ขายคอนโด #ขายที่ดิน #ขายอพาร์ทเม้นท์ #ซื้อขายอสังหาฯทุกประเภท (((ฟรี)))#
#ขายบ้านไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น#
#รับco-broker อสังหาๆ ทุกประเภทเพื่องานที่สำเร็จ#
#พร้อมดำเนินการเรื่องสินเชื่อ...ฟรี...ทุกขั้นตอน#
#ถ้าคุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน#
#พร้อมจบ ลดได้ทันที#
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
call now = 098-789-9524 
line now = famousproperty
facebook = famousproperty
website = www.famousproperty.biz
chat now = http://line.me/ti/p/%40tpl5852i
inbox = www.facebook.com/messages/famousproperty
page = https://www.facebook.com/famousproperty
 
 
 
#รับcobroker #ใครมีทุนจัดเลย #ขายที่อำเภอขุนตาล #ขายที่ตำบลต้า #ขายที่เชียงราย #ขายที่เชียงราย #ขายที่ภาคเหนือ #ขายที่ริมแม่น้ำอิง #ขายที่ถนนสายเศรษฐกิจเชียงรายเชียงของ #ทุนชาวจีน
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์การค้าใบหยก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม50,777 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด36,383 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านfamousproperty by neng
famousproperty by neng
รับฝาก ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน.คอนโด.ที่ดิน.อพาร์ทเม้นท์.อสังหาฯทุกประเภท(ขายฟรี.ขายไว.ขายไม่ได้ไม่ต้องจ่าย)
เบอร์โทร : 0987899524
อีเมล : mr.tsn789@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก